Achilles JQS

Werkstadsfolket Bemanning är kvalificerade som godkänd leverantör genom Achilles JQS.

Achilles JQS (Joint Qualification System) är ett leverantörsregister och en lösning för kvalificering som används av inköpare inom den norska och danska olje- och gassektorn för att hantera leverantörsinformation och risk i leveranskedjan. Achilles JQS är en lösning där leverantörer kan informera potentiella kunder om sin verksamhet, sina produkter och tjänster på ett rättvisande, öppet och transparent vis.

Achilles Id. 29765

För mer information se: www.achilles.com