Historik

Werkstadsfolket har bemannat svensk verkstadsindustri med yrkeskunnig personal sedan 1993, men grunden till företaget formades tidigare än så.

Familjeföretaget startade med utvecklingen av en torkanläggning som ledde till uppdraget att bygga en helautomatisk foderfabrik i Grängesberg. Dagar, nätter och helger tillbringades med svetsar, el, automation, mekanik, konstruktion, utveckling, installation och driftsättning. Till och med TV-övervakning kom på plats 1988.

Om det var något som vi bröder lärt oss sedan barnsben, så var det att kavla upp ärmarna när det som mest behövdes. Vi utnyttjade våra kontakter inom verkstadsindustrin och började hyra ut oss själva, till bl.a. ett företag, som byggde apparatskåp. Efter något år köpte vi verkstadsdelen på detta företag och lade grunden till KM Automatik.

Efter det konstruerade och programmerade vi i de ledande PLC–fabrikaten samt monterade, installerade och lego-tillverkade elautomatikutrustningar. Våren 2005 sålde vi tillverkningen av apparatskåp för att kunna fokusera på att erbjuda verkstadsindustrin den mest yrkeskunniga personalen. Vi satt länge som kunder och vet vad ett gott hantverk betyder.