Historik

Werkstadsfolket har bemannat svensk verkstadsindustri med yrkeskunnig personal sedan 1993, men grunden till företaget formades tidigare än så.
Familjeföretaget startade med utveckling torkanläggningar vilket innebär att vi själva har en bakgrund inom industri och tillverkning. Vi gick sedan vidare med industriautomation och bemanning Detta gör att vi har stor förståelse för våra kunders behov och vad som krävs av vår personal som är ute på olika uppdrag.
Under resans gång har mycket förändrats och i dag har vi två ben att stå på när det kommer till att hjälpa våra kunder att lösa sitt personalbehov.
Dessa två ben är idag bemanning och rekrytering.