Alkohol och Drogpolicy

Werkstadsfolket med sin inriktning på spetskompetens inom sin nisch och verksamhet ställer höga krav på vår alkohol- och drogpolicy, och framför allt hur vi lever upp till den. 
Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning/ konsumtion av narkotikaklassade preparat samt missbruk av alkohol. Anabola steroider skall jämställas med narkotikaklassade preparat.
Policyn gäller samtliga medarbetare/ anställda på företaget.
Om drogmissbruk upptäcks, skall detta hanteras enligt individuellt åtgärdsprogram. Målet är att drogmissbruket skall bort och att medarbetaren ska ha kvar sin anställning.
Varje medarbetare skall informeras om denna policy.
Utbildning och information skall ske för att ge kunskap och verktyg åt de chefer och nyckelpersoner som arbetar med dessa frågor. Attityden inom Werkstadsfolket skall vara att vi som arbetskamrater och medmänniskor inte accepterar kollegors missbruk. Vi skall istället medverka till att han eller hon får hjälp på ett så tidigt stadium som möjligt.
Alla anställda inom Werkstadsfolket har ett ansvar att denna policy efterlevs.