Kvalitetspolicy

Werkstadsfolket skall på ett professionellt sätt rekrytera och hyra ut yrkesmän med spetskompetens till verkstad och industri inom Norden.
Vi vill skapa förtroende för vårt arbete och vilja att motsvara lagkrav och kundens krav och förväntningar.
Det innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt skall sträva efter att erbjuda rätt kvalitet på våra tjänsterFör att säkerställa en verksamhet med hög kvalitet och ett fortlöpande förbättringsarbete arbetar vi med följande målsättningar:

  • Vi skall uppvisa en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet gentemot våra kunder och konsulter.
  • Vi skall erbjuda en trygg och säker tjänst genom att vi tar en aktiv roll och är behjälpliga i hela processen.
  • Vi skall arbeta med personlig kommunikation för att bygga långsiktiga relationer med våra kunder, kandidater och konsulter.
  • Vår engagerade personal skall ha en god kompetens i de arbetsuppgifter som de utför.
  • Vi skall arbeta förebyggande för att undvika avvikelser och reklamationer.
  • Vi skall följa gällande arbetsmiljölagstiftning.