Varför Werkstadsfolket

Det finns många kriterier att väga in när det gäller att välja leverantör. Beslutet fattas både utifrån hårda och mjuka parametrar. Vår ambition är inte att lägga fokus enbart på prislappen utan att lyfta fram andra kvaliteter som i slutänden betyder mer för totalkostnaden när ett projekt summeras.

 

Vårt uppdrag sträcker sig nämligen längre än till kundens tröskel vilket innebär att vi presenterar helhetslösningar som fokuserar på att skapa största möjliga värde för kunden. Det kräver att vi är minst lika lyhörda och närvarande under projektets gång som vi är i den förberedande fasen.

Enkelhet

Slipp tidskrävande rekrytering, personaladministration och svårbudgeterade sjuklöner. 

Många företagare upplever att de har så mycket att göra att de inte hinner med att rekrytera personal. Både rekrytering och personaladministration är tidskrävande och alla vill lägga tid och energi på sitt kärnområde. Personal är vårt kärnområde.

Flexibilitet

Anpassa personal efter produktionstoppar och tillfälliga projekt.

En av svenska företags stora utmaningar är att över tid ha en god balans mellan anställd personal och arbetskraftsbehov. Under senare år har betydligt fler funnit inhyrning som ett bra sätt att skapa en buffert som lättare gör att denna balans uppnås.

Träffsäkerhet

Effektiva urvals och matchningsprocesser leder till bättre anställda.

Vi har arbetat med uthyrning och rekrytering av personal sedan 1993 och har byggt upp både system och fingertoppskänsla för att skapa optimal matchning mellan personalbehov och rätt kandidat. En felrekrytering är dyrt och tråkigt, men en fullträff kan lyfta företaget till nya höjder.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att kandidaterna lever upp till dina förväntningar - annars fritt byte eller avslut.

Oavsett om det gäller uthyrning eller rekrytering så erbjuder vi alltid våra kunder en möjlighet att först prova på kandidaten. När det handlar om människor finns det nämligen alltid okända faktorer. Vi ger dig chansen att avgöra om du är nöjd och först därefter gå vidare.