Hyra eller rekrytera ?

Hyra personal

Inhyrning möjliggör att snabbt få in yrkeskunnig personal som matchar ditt behov och sedan lika enkelt avsluta uppdraget när behovet minskar. Vår personal kan då gå vidare till nästa uppdrag. Vi är arbetsgivare och står för personalens samtliga kostnader vad gäller lön, sjukersättning, försäkringar m.m. Du betalar endast ett fast pris per arbetad timme. Om du behöver tillfällig utökning av din personalstyrka, alternativt inte vill anställa, så kan du hyra personal av oss.

Rekrytering

Om du ser att behovet är långvarigt, så det finns möjlighet att anställa, så hjälper vi dig att hitta rätt personal. Om du har annat för dig än att gå igenom hundratals ansökningar och spendera dagar med anställningsintervjuer, så hör gärna av dig. Du vet vad du vill ha och vi vet hur vi hittar dem. Enklaste sättet är att du talar om för oss vilka färdigheter personen behöver ha och vilken personlighet du föredrar. Därefter söker vi upp lämpliga kandidater och presenterar dem för dig.

Nöjd-kund-garanti- Din trygghet


I vårt kvalitetsarbete ingår det att vi ska ha så få reklamationer som möjligt så vårt mål är självklart att hitta rätt kandidat från början. Men det går inte att i alla situationer garantera utfallet av ett uppdrag, det är många faktorer som kan spela in när det handlar om människor. Därför har vi en garanti för de fall där vi inte träffar rätt. Den innebär att du kan, inom tre arbetsdagar, reklamera uppdraget. Görs detta skickar vi ingen faktura för den tiden. Vid en eventuell reklamation utvärderar vi vad som gått fel och erbjuder därefter en ny kandidat som bättre motsvarar era behov.

Kontakta våra säljare!