Miljöpolicy

Werkstadsfolket arbetar med rekrytering och bemanning av svetsare, mekaniker, plåtarbetare samt industrirörläggare i Norden. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan både från det arbete som utförs inom företaget och det arbete som utförs hos kunden.

För att uppnå detta gäller följande:

  • Vi skall välja och planera resor och boenden på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.
  • Vi skall välja miljöanpassade alternativ vid inköp av utrustning och förbrukningsmaterial där så är möjligt.
  • Våra konsulter skall delta i våra kunders miljöarbete och medverka till att deras miljömål uppfylls.
  • Vi skall uppfylla samtliga myndighetskrav och sträva efter ständiga förbättringar gällande miljöarbetet.
  • Ledningen åtar sig vidare att skydda miljön och förebygga föroreningar inom vår verksamhet.