Kvalitet, Hälsa, Miljö, Säkerhet

Werkstadsfolket Bemanning har väl inarbetade policies och rutiner som reglerar hur vi ska planera och genomföra vårt arbete för att på bästa sätt ta hand om våra anställda, våra kunder och vår omvärld.

Werkstadsfolket Bemannings ledningssystem är certifierat enligt följande standarder:

Kvalitetsledning

SS-EN ISO 9001:2015

Miljöledning

SS-EN ISO 14001:2015

Arbetsmiljöledning

SS-EN ISO 45001:2018

Syftet med certifieringen är att tydliggöra vårt systematiska arbete med att öka kvalitet och värde gentemot såväl kunder som anställda.
Vi har valt en tredjepartsrevision som utförts av A3cert som är ett ackrediterat och oberoende certifieringsorgan.