Kvalitet, Hälsa, Miljö, Säkerhet

Werkstadsfolket Bemanning har väl inarbetade policies och rutiner som reglerar hur vi ska planera och genomföra vårt arbete för att på bästa sätt ta hand om våra anställda, våra kunder och vår omvärld.

Werkstadsfolket Bemannings ledningssystem är certifierat enligt följande standarder:
 

SS-EN ISO 9001:2015 Kvalitetsledning
SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledning
OHSAS 18001:2007 Arbetsmiljöledning


Syftet med certifieringen är att tydliggöra vårt systematiska arbete med att öka kvalitet och värde gentemot såväl kunder som anställda. 

Vi har valt en tredjepartsrevision som utförts av A3cert som är ett ackrediterat och oberoende certifieringsorgan. 

Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om innehållet i våra policies.