Ledande montör/ beredare till Reppu Svets & Smide AB

Om företaget.

Reppu Svets och Montage AB är specialister på framför allt byggsmide, cisternreparationer, rörarbeten och mekaniskt underhåll. Våra arbeten är CE-märkta och certifierade enligt EN 1090 samt ISO 3834. Företagets affärsidé är att vara ledande i branschen på smidestjänster och industrirör. Våra uppdrag finns inom branscherna olja, bygg, avfall, process, verkstadsindustri och energi. Vi arbetar på ett innovativt sätt, där vi hela tiden har kundens krav, förväntningar och behov i fokus.


Om tjänsten.
- Ansvarsområde
Ansvarar för den dagliga driften i specifika projekt, både vad gäller arbetets utförande, ekonomi och personal.
Ansvarar även för att i specifika projekt ta fram kalkyler, konstruktion, beredning och dokumentation. Samt vara behjälplig vid svetsprocedurer.

- Produktion
Leda, delta och ansvara för projekten i enlighet med företagets mål och budget.
Ansvara för att arbetsmiljön säkerställs genom att gällande lagstiftning och företagets arbetsmiljöarbete följs.
Eftersträva störningsfri produktion.
Ansvara för dokumentation och tekniskt utförande.
Ansvara för framtagning av underlag till kunder, företaget och övriga intressenter.

- Ekonomi
Ansvara för att fakturaunderlag kommer till ekonomiavdelningen.
Ansvarar för kontroll av leverantörsfakturor avseende mängd och pris.
Ansvarar för att kontrollera och godkänna personalens tidrapporter på de specifika projekten.

Tjänsten är placerad i Karlshamn eller i hemmet, dock förekommer projekt på andra orter. Vid resor längre än 10 mil från Karlshamn/hemmet, står företaget för boende och traktamente om övernattning krävs. Företaget betalar restid överstigande 30 min från Karlshamn/hemmet. Tjänstebil ingår.

Ansökan.

Werkstadsfolket sköter denna rekrytering åt Reppu Svets & Montage AB.
Det innebär att din ansöka skickas till nb@werkstadsfolket.se och hanteras av Werkstadsfolkets personalavdelning.
Vi förstår att alla inte har ett färdigt CV, saknar du det får du gärna fylla i formuläret så tar vi resten över telefon!
För frågor och funderingar kring tjänsten kan du ta kontakt med vår personalchef på Werkstadsfolket:

Nijazi Behrami, 0430-481 07

Välkommen med din ansökan!